Listing #7108075 ip-media.pl

253
W związku z dynamicznym rozwojem firmy, na bieżąco podnosimy kwalifikacje oraz zdobywamy nowe umiejętności. Dzięki temu IP-Media to firma nowoczesna,  ...

Category

Website Performance

cumulativeLayoutShiftAllFrames 0 Sec
observedFirstVisualChangeTs 472094514826
observedNavigationStart 0 Sec
firstMeaningfulPaint 0.78 Sec
layoutShiftMaxSessionGap1s 0 Sec
observedFirstMeaningfulPaintTs 472094528974
observedLargestContentfulPaintAllFramesTs 472094528974
observedCumulativeLayoutShift 0 Sec
layoutShiftMaxSliding1s 0 Sec
maxPotentialFID 0.05 Sec
observedFirstContentfulPaintTs 472094528974
observedTimeOrigin 0 Sec
interactive 2.22 Sec
observedFirstContentfulPaintAllFrames 1.9 Sec
observedNavigationStartTs 472092624826
observedTraceEnd 6.9 Sec
observedDomContentLoaded 4.34 Sec
layoutShiftMaxSliding300ms 0 Sec
observedFirstContentfulPaint 1.9 Sec
observedFirstMeaningfulPaint 1.9 Sec
observedLargestContentfulPaint 1.9 Sec
observedTraceEndTs 472099520909
observedLastVisualChange 6.87 Sec
cumulativeLayoutShift 0 Sec
firstContentfulPaint 0.78 Sec
largestContentfulPaint 0.85 Sec
observedFirstPaint 1.9 Sec
observedLargestContentfulPaintTs 472094528974
observedCumulativeLayoutShiftAllFrames 0 Sec
layoutShiftMaxSessionGap1sLimit5s 0 Sec
observedDomContentLoadedTs 472096961338
firstCPUIdle 1.66 Sec
observedFirstContentfulPaintAllFramesTs 472094528974
observedLoadTs 472098357535
observedLargestContentfulPaintAllFrames 1.9 Sec
estimatedInputLatency 0.01 Sec
observedFirstPaintTs 472094528974
observedLastVisualChangeTs 472099497826
totalBlockingTime 0 Sec
observedLoad 5.73 Sec
speedIndex 4.65 Sec
layoutShiftAvgSessionGap5s 0 Sec
observedSpeedIndex 6.62 Sec
observedFirstVisualChange 1.89 Sec
observedSpeedIndexTs 472099239942
observedTimeOriginTs 472092624826